Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61608
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thu Hiềnen_US
dc.contributor.authorLê Văn Tiếnen_US
dc.date.accessioned2021-07-22T01:12:20Z-
dc.date.available2021-07-22T01:12:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 10000111492-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033119~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61608-
dc.description.abstractQuản lý cư trú của công dân là một hoạt động quan trọng của công an nhân dân nhằm bảo đảm cho công dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Vai trò của quản lý cư trú rất quan trọng, góp phần phục vụ quản lý xã hội của Nhà nước nói chung và phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống tội phạm của lực lượng công an nói riêng. Xuất phát từ vấn đề trên tôi chọn đề tài: “Pháp luật về quản lý cư trú của công dân qua thực tiễn tại tỉnh Bình Thuận”, để làm đề tài nghiên cứu thực hiện luận văn thạc sĩ của mình. Luận văn nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn về quản lý cư trú của công dân; đánh giá những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân của tồn tại trong quản lý cư trú của công dân tại tỉnh Bình Thuận để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của quản lý cư trú của công dân trong quản lý xã hội tại địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú. Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp phân tích luật viết; Phương pháp tổng kết thực tế, tổng hợp, thống kê, phân tích. Qua công tác tổng hợp, phân tích số liệu sơ kết, tổng kết của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại công an tỉnh Bình Thuận, tác giả đã làm rõ được thực trạng quản lý cư trú của công an tỉnh Bình Thuận, những ưu điểm, hạn chế và từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cư trú của công dân tại tỉnh Bình Thuận. Luận văn góp phần làm rõ lý luận và pháp luật về quản lý cư trú của công dân. Các kết quả nghiên cứu có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo trong lĩnh vực quản lý cư trú của công dân.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý cư trúen_US
dc.subjectPháp luậten_US
dc.subjectResident managementen_US
dc.subjectLawen_US
dc.titlePháp luật về quản lý cư trú của công dân qua thực tiễn tại tỉnh Bình Thuậnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Coursework) = Luật kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.