Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61619
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Hồng Nhungen_US
dc.contributor.authorPhạm Bảo Ngọcen_US
dc.date.accessioned2021-07-22T02:34:20Z-
dc.date.available2021-07-22T02:34:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011519-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033096~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61619-
dc.description.abstractLuận văn này nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Vĩnh Long trong giai đoạn 2017 đến 6 tháng đầu năm 2020. Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng trong thời gian tới. Qua phân tích số liệu về hoạt động sử dụng vốn tại Agribank Vĩnh Long giai đoạn năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2020, nghiên cứu rút ra một số nhận xét sau đây. Về công tác huy động vốn, nguồn vốn huy động đạt được tốc độ tăng trưởng khá với tốc độ tăng bình quân là 15,71% trong giai đoạn 2017 – 2019 và 4,64% trong 6 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn này khá chậm, đạt bình quân chỉ 2,94%. Về hoạt động dịch vụ, Agribank chi nhánh Vĩnh Long đã và đang từng bước đa dạng hóa, hiện đại hóa các dịch vụ; nhờ đó doanh thu dịch vụ tăng liên tục qua các năm. Mặt khác, hoạt động sử dụng vốn của Agribank Vĩnh Long cũng tồn tại một số hạn chế như nợ quá hạn, nợ xấu có xu hướng tăng; hiệu suất sử dụng vốn có xu hướng giảm, hệ số thu nợ giảm. Nguyên nhân chính của những tồn tại này là do trong giai đoạn này tỉnh Vĩnh Long phải chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai như sạt lở bờ sông, dịch bệnh trên vật nuôi như lỡ mồm long móng, dịch tả heo châu Phi và đặc biệt là tác động kép từ đại dịch Covid-19 và hiện tượng xâm nhập mặn trên địa bàn trong những tháng đầu năm 2020. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó cũng gây ảnh hưởng đến công tác tín dụng của ngân hàng trong thời gian vừa qua. Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn của Agribank Vĩnh Long trong thời gian tới. Đó là các nhóm giải pháp về đẩy mạnh doanh số cho vay nhằm tăng hiệu suất sử dụng vốn; hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; tăng cường công tác thu hồi nợ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherUniversity of Economics Ho Chi Minh Cityen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectTài chínhen_US
dc.subjectVốn ngân hàngen_US
dc.subjectHiệu quả sử dụng vốnen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectBank capitalen_US
dc.titlePhân tích thực trạng sử dụng vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.