Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61631
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Kim Dungen_US
dc.contributor.authorLư Văn Thuậnen_US
dc.date.accessioned2021-07-22T03:57:23Z-
dc.date.available2021-07-22T03:57:23Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011304-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033163~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61631-
dc.description.abstractHiện nay, xu hướng giới trẻ rất thoáng trong việc chuyển đổi công việc, nhảy việc. Một vấn đề đặt ra ở đây làm sao giữ chân nhân viên ngay từ công tác tuyển dụng đầu vào và trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Do đó các doanh nghiệp cần sử dụng nguồn lực của công ty để đầu tư vào các chiến lược phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, nó chính là một yếu tố quan trọng có thể thu hút ứng viên và làm nhân viên cam kết gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp là việc thực hiện các chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tạo động lực làm việc cho nhân viên. Nghiên cứu với mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên đang làm việc trong ngành F&B (Food and beverage service) tại Việt Nam. Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố này đối với ý định nghỉ việc của nhân viên đang làm việc trong ngành F&B tại Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm giúp doanh nghiệp ngành F&B tại Việt Nam có các chiến lược và kế hoạch phù hợp để nâng cao khả năng duy trì nguồn nhân lực cho doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B tại Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua phương pháp định tính dựa trên các sở các nghiên cứu trước đây và các tài liệu liên quan về tác động của thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc của nhân viên, để hình thành thang đo sơ bộ, đồng thời thông qua thảo luận nhóm, để chỉnh sửa lại thang đo, hình thành câu hỏi khảo sát dành cho nghiên cứu sơ bộ. Phương pháp định lượng bằng hình thức kỹ phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn bằng thư điện tử thông qua bảng câu hỏi khảo sát. Mẫu điều tra khảo sát gồm 300 cán bộ nhân viên các cấp của 12 công ty kinh doanh ngành F&B trên địa bàn TP.HCM. Các dữ liệu, thu thập được sẽ được tiến hành kiểm tra, phân tích bằng phần mềm SmartPLS. Qua nghiên cứu thực tế, bằng phương pháp phân tích kiểm tra mô hình cấu trúc cho thấy mô hình nghiên cứu gồm 05 thành phần: thương hiệu nhà tuyển dụng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, động lực, sự phù hợp với nghề và ý định nghĩ việc của nhân viên. Từ những dữ liệu nghiên cứu được phân tích cho thấy rằng, theo nhận định của các cán bộ nhân viên của một số nhà hàng trên địa bàn TP.HCM, hầu hết các yếu tố thương hiệu nhà tuyển dụng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, động lực, sự phù hợp với nghề đều có mối tương quan với ý định nghĩ việc của nhân viên. Nghiên cứu này đóng góp vào hệ thống đo lường yếu tố thương hiệu nhà tuyển dụng dành cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B tại Việt Nam. Điều này giúp các doanh nghiệp có được thang đo trực quan để thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị nhân sự đối với nhân viên ngành F&B. Về mặt yếu tố, nghiên cứu giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B hiểu rõ hơn sự tác động của thương hiệu nhà tuyển dụng tác động đến ý định nghỉ việc của nhân viên và thấy được rằng cần phải đầu tư vào chiến lược xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, các chương trình thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như quan tâm đến các yếu tố tác động đến động lực để giữ chân nhân viên của ngành F&B.en_US
dc.format.medium130 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleẢnh hưởng thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc của nhân viên thông qua vai trò trung gian của động lực và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B ở Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.