Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61634
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ngọc Huyềnen_US
dc.contributor.authorLê Bích Liễuen_US
dc.date.accessioned2021-07-22T04:13:25Z-
dc.date.available2021-07-22T04:13:25Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011358-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033104~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61634-
dc.description.abstractNhân viên trong doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức nào cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đối với mỗi doanh nghiệp họ luôn ý thực rằng công tác nhân sự tốt sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một trong những giải pháp phải thực hiện là duy trì tính ổn định nguồn nhân lực và đặc biệt là nhân lực giỏi. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thì nhân viên giống như điểm tựa của đòn bẩy - họ có thể gây ảnh hưởng lớn đến doanh số bán hàng và khả năng sinh lợi nhuận, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Một nhân viên giỏi có thể thu hút được nhiều khách hàng. Ngược lại, một nhân viên tồi có thể khiến nhiều khách hàng bỏ đi. Nếu điều đó xảy ra, có thể thay thế bằng nhiều nhân viên giỏi hoặc tìm lại những khách hàng đã mất. Theo các lý thuyết quản trị thì duy trì nhân lực là một trong ba nhóm chức năng quan trị cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Hiện nay, doanh nghiệp luôn chịu sự cạnh tranh cao về nhân lực giữa các doanh nghiệp trong ngành hoặc thậm chí là ngoài ngành. Do đó, việc biến động nguồn nhân lực là thực tế có thể xảy ra với bất kỳ doanh nghiệp nào, chính nó là tác nhân tiêu cực gây nên những khó khăn trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên trung thành và biết tận tụy cống hiến sẽ là yếu tố tích cực giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tiến xa hơn trong quá trình phát triển của mình. Luận văn trình bày tổng quan lý thuyết về duy trì nguồn nhân lực, tổng quan các nghiên cứu liên quan: bao gồm các nghiên cứu trong nước và ngoài nước về duy trì nguồn nhân lực. Đây là cơ sở hình thành mô hình nghiên cứu của đề tài. Thêm vào đó, thiết kế nghiên cứu cũng được trình bày trong luận văn. Nội dung bao gồm: thiết kế nghiên cứu định tính và kết quả nghiên cứuđịnh tính. Kết quả cho thấy: duy trì nguồn nhân lực tại Giải pháp duy trì nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai chịu tác động bởi: Lương, phúc lợi và khen thưởng; đào tạo, phát triển, môi trường làm việc, ghi nhận. Luận văn đã giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai; phân tích thực trạng về hoạt động duy trì nguồn nhân lực làm việc; phân tích thực trạng về duy trì và các yếu tố tác động đến duy trì nhân viên làm việc tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai. Đồng thời, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động duy trì nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. Bài viết thực hiện nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động duy trì lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. Phương pháp nghiên cứu sử dụng là phương pháp định tính thông qua thảo luận nhóm tập trung với các đối tượng khảo sát nhằm xác định các yếu tố tác động đến duy trì nhân viên tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, điều chỉnh các biến quan sát dùng; phương pháp thống kê mô tả thông qua điều tra khảo sát nhân viên đang làm việc tại cảng kết hợp với dữ liệu thứ cấp của Cảng để đánh giá duy trì và các yếu tố tác động đến duy trì nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. Luận văn chỉ dừng lại ở phương pháp thống kê mô tả để phân tích duy trì nhân viên mà chưa đi vào phân tích hồi quy nhằm xem xét tác động của những yếu tố này đến duy trì nhân viên; luận văn chỉ nghiên cứu tại Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai mà chưa mở rộng đến Tổng công ty Sonadezi. Kết quả luận văn đã phác hoạ được bức tranh sắc nét về thực trạng hoạt động duy trì nguồn lạo động tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, và các yếu tố tác động đến hoạt động duy trì người lao động (lương, phúc lợi và khen thưởng; môi trường làm việc; đào tạo; phát triển; và ghi nhận)en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherUniversity of Economics Ho Chi Minh Cityen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectNguồn nhân lựcen_US
dc.subjectNhân viên kinh doanhen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectHuman resourcesen_US
dc.subjectSale staffen_US
dc.titleGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityInternational Business (by Coursework) = Kinh doanh quốc tế (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.