Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61680
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng Trọngen_US
dc.contributor.authorChu Nguyễn Mộng Ngọcen_US
dc.date.accessioned2021-08-04T06:36:31Z-
dc.date.available2021-08-04T06:36:31Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61680-
dc.description.abstractQuyển sách dành cho những bạn đang làm đề tài nghiên cứu khoa học hay luận văn tốt nghiệp. Tài liệu sử dụng Custom Tables (một số phiên bản SPSS sau này do bạn đọc cài đặt hay do dĩa nguồn cài đặt thiếu các bạn chỉ có Custon Tables mà không có Basic Tables hay General Tables ...) vẽ đồ thị trong Excel (vẽ đồ thị trong SPSS không quen và ít tiện lợi như trong Excel); Phân tích phương sai hai yếu tố nguyên nhân; tạo các biến giả và sử dụng biến giả trong hồi quy đối với các biến độc, lập định tính, chuẩn đoán và tuyến tính hóa các biến nguyên nhân; Lập các bản đồ nhận thức (bản đồ định vị); Gia trọng các quan sát; Ghép trộn dữ liệu ...en_US
dc.titleTài liệu học tập Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS 2008 tập 1en_US
ueh.course.nameThống kê phân tích dữ liệuen_US
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:Business Statistics-Data Analysis
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.