Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61696
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Vũ Việt Quảngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thế Yênen_US
dc.date.accessioned2021-08-16T09:56:00Z-
dc.date.available2021-08-16T09:56:00Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61696-
dc.description.abstractNghiên cứu này xem xét tác động của chất lượng quản trị công ty và đa dạng giới tính trong hội đồng quản trị đối với chính sách cổ tức của doanh nghiệp với mẫu nghiên cứu các doanh nghiệp cổ phần phi tài chính niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE trong giai đoạn 2009-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy có tác động tích cực của Sở hữu tổ chức (INOWN), Sự tập trung sở hữu (OWNCON) đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Các biến Sự kiêm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành (CEO), Sự độc lập của hội đồng quản trị (BOIN) có tác động tiêu cực đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu tìm thấy bằng chứng chỉ ra rằng sự đa dạng về giới tính trong hội đồng quản trị có liên quan tiêu cực đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.en_US
dc.format.medium59 tren_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng quản trị công tyen_US
dc.subjectĐa dạng giới trong hội đồng quản trịen_US
dc.subjectPhụ nữ trong hội đồng quản trịen_US
dc.subjectGiám đốc nữen_US
dc.subjectChính sách cổ tức của doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate governance qualityen_US
dc.subjectBoard gender diversityen_US
dc.subjectWomen on boardsen_US
dc.subjectFemale directorsen_US
dc.subjectCorporate dividend policyen_US
dc.titleMối quan hệ giữa chất lượng quản trị công ty, đa dạng giới tính trong hội đồng quản trị và chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.