Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61702
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Đạt Chíen_US
dc.contributor.authorTrương Thị Kim Phượngen_US
dc.date.accessioned2021-08-17T09:26:05Z-
dc.date.available2021-08-17T09:26:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61702-
dc.description.abstractBài viết nhằm hướng tới mối quan hệ giữa chính sách cổ tức lên biến động giá cổ phiếu của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính sách cổ tức được thể hiện trong nghiên cứu thông qua hai biến là tỷ suất cổ tức và tỷ lệ chi trả cổ tức. Bài nghiên cứu được tiếp cận thông qua công thức mô hình định lượng, sử dụng phương pháp hồi quy mô hình gộp, hồi quy theo hiệu ứng cố định và hồi quy theo hiệu ứng ngẫu nhiên. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính của 209 doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ 2011-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ nghịch biến giữa biến động giá cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức và tỷ suất cổ tức trong mẫu nghiên cứu đối với các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam. Điều này có ý nghĩa là nếu tỷ lệ chi trả cổ tức và tỷ suất cổ tức cao sẽ làm cho biến động giá cổ phiếu giảm. Ngoài ra kết quả của nghiên cứu cho thấy biến động giá cổ phiếu còn chịu sự tác động của những yếu tố thuộc về đặc tính của doanh nghiệp như biến động thu nhập của doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ nợ, tốc độ tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp và ngành nghề hoạt động. Yếu tố quy mô có mối tương quan ngược chiều và tác động một cách đáng kể. Khi xem xét thêm yếu tố tỷ lệ nợ dài hạn, biến động thu nhập và tốc độ tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp thì ba yếu tố này tương quan cùng chiều với biến động giá cổ phiếu.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính sách cổ tứcen_US
dc.subjectGiá cổ phiếuen_US
dc.subjectTỷ suất cổ tứcen_US
dc.subjectTỷ lệ chi trả cổ tứcen_US
dc.subjectDividend policyen_US
dc.subjectStock pricesen_US
dc.subjectDividend yielden_US
dc.subjectDividend payout rateen_US
dc.titleTác động của chính sách cổ tức lên biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.