Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62134
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Nhật Tinen_US
dc.date.accessioned2021-08-23T03:56:06Z-
dc.date.available2021-08-23T03:56:06Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62134-
dc.description.abstractCùng với sự phát triển của nền kinh tế và ngành ngân hàng trên thế giới, ngành ngân hàng Việt Nam cũng không ngừng đổi mới và phát triển. Tuy nhiên, sự mở rộng về quy mô và sản phẩm hoạt động dẫn đến sự gia tăng trong rủi ro ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, điều này cho thấy mỗi ngân hàng phải trang bị và phát triển hệ thống quản lý rủi ro giúp phòng ngừa, ngăn chặn và làm giảm thiểu rủi ro. Vì vậy quản lý rủi ro theo các tiêu chuẩn quốc tế (Basel) đang là vấn đề cấp thiết đối với các ngân hàng thương mại trong thời buổi hội nhập kinh tế toàn cầu ngày nay. Với mục tiêu tìm hiểu việc áp dụng Basel II tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, mức độ hoàn thiện tỷ lệ an toàn vốn, nguyên nhân gây rủi ro, đánh giá tình hình quản lý rủi ro thực tế tại Sacombank để tìm ra các giải pháp nhằm hạn chế, giảm phần nào các tác động của rủi ro hoạt động trong kinh doanh. Sau đó đưa ra các kiến nghị và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro theo Basel II tại Sacombank.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectBasel IIen_US
dc.subjectTỷ lệ an toàn vốnen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectSacombanken_US
dc.subjectCapital adequacy ratioen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleÁp dụng phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tínen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.