Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62135
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Từ Văn Bìnhen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Bích Trâmen_US
dc.date.accessioned2021-08-23T06:58:03Z-
dc.date.available2021-08-23T06:58:03Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62135-
dc.description.abstractBài luận văn của tác giả thực hiện để nâng cao sự hài lòng chất lượng dịch vụ của bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng thông qua chất lượng khám chữa bệnh. Dựa trên những tiếp thu các nghiên cứu và kế thừa lý thuyết của các tác giả ngoài nước và trong nước có các nghiên cứu liên quan để có được mô hình và thang đo nghiên cứu. Từ đây các giải pháp sẽ được đề xuất để nâng cao sự hài lòng chất lượng dịch vụ của BNNT về chất lượng DVKCB tại Bệnh viện đa khoa Thồng Nhất tỉnh Đồng Nai. Với mục tiêu nghiên cứu đã xác định được 5 yếu tố tác động đến sự hài lòng chất lượng dịch vụ của bệnh nhận nội trú tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai gồm: "Năng lực, Đồng cảm, Tính hữu hình, Độ tin cậy, Đáp ứng". Từ kết quả khảo sát với 156 mẫu tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai với bệnh nhận nội trú đã giúp cho tác giả có thể đưa ra các đề xuất về sự hài lòng chất lượng dịch vụ của bệnh nhân nội trú về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectChất lượng khám chữa bệnhen_US
dc.subjectsự hài lòng của bệnh nhânen_US
dc.subjectQuality of medical examination and treatmenten_US
dc.subjectPatient satisfactionen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.titleNâng cao sự hài lòng chất lượng dịch vụ của bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.