Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen_US
dc.contributor.authorNguyễn TIến Dũngen_US
dc.date.accessioned2021-08-23T07:21:24Z-
dc.date.available2021-08-23T07:21:24Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62138-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu tác động của việc quản lý vốn luân chuyển đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên TTCK Việt Nam từ giai đoạn 2014 đến 2019. Bằng phương pháp hồi quy GLS cho thấy các thành phần của vốn luân chuyển như Kỳ thu tiền bình quân (AR), Kỳ trả tiền bình quân (AP), Kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (INV) và Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) tồn tại mối tương quan âm với khả năng sinh lời (thông qua biến phụ thuộc GOP); biến kiểm soát tỷ lệ nợ (DEBT), biến quy mô công ty (SIZE) cùng chiều với GOP; tỷ số thanh toán hiện hành (CR) cho kết quả có ý nghĩa thống kê nhưng không đáng kể, biến tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm (GDPGR) không có ý nghĩa thống kê. Bài nghiên cứu này đóng góp thêm một bằng chứng thực nghiệm về tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lời, để từ đó các nhà quản trị có thể đưa ra một số đề xuất để tăng cường hiệu quả quản trị vốn luân chuyển, giúp doanh nghiệp ngành ngành hàng tiêu dùng cải thiện khả năng sinh lời.en_US
dc.format.medium51 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị vốn luân chuyểnen_US
dc.subjectTỷ suất sinh lợien_US
dc.subjectDoanh nghiệp nhóm ngành hàng tiêu dùngen_US
dc.subjectWorking capitalen_US
dc.subjectProfitabilityen_US
dc.subjectConsumer goods companiesen_US
dc.titleTác động của việc quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp nhóm ngành hàng tiêu dùng niêm yết tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.