Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62143
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorHoàng Thị Thùyen_US
dc.date.accessioned2021-08-26T04:16:49Z-
dc.date.available2021-08-26T04:16:49Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62143-
dc.description.abstractThu nhập ngoài lãi đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tổng thu nhập của các ngân hàng. Việc gia tăng thu nhập ngoài lãi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu nghiên cứu là phân tích thực trạng thu nhập ngoài lãi và xác định mức độ tác động của các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, dựa trên phương pháp nghiên cứu định lượng với dữ liệu bảng được thu thập từ 26 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2008-2019. Với mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên REM, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2008-2019 phụ thuộc vào 4 yếu tố đó là: quy mô ngân hàng, tiền gửi của ngân hàng, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và khả năng thanh khoản. Theo đó, quy mô ngân hàng và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản có tác động cùng chiều với thu nhập ngoài lãi, tiền gửi của ngân hàng và khả năng thanh khoản có tác động ngược chiều với thu nhập ngoài lãi. Qua đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp giúp các nhà quản trị ngân hàng gia tăng nguồn thu nhập ngoài lãi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThu nhập ngoài lãien_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectLợi nhuận ngân hàngen_US
dc.subjectNon-interest incomeen_US
dc.subjectCommercial banken_US
dc.subjectBank profiten_US
dc.titleNâng cao thu nhập ngoài lãi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.