Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62145
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thành Duyênen_US
dc.date.accessioned2021-08-26T04:35:28Z-
dc.date.available2021-08-26T04:35:28Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62145-
dc.description.abstractLĩnh vực ngân hàng được coi là động lực đáng kể để thúc đẩy kinh tế các nước phát triển. Tuy nhiên, ngân hàng là nơi chịu nhiều rủi ro, bị ảnh hưởng chính bởi tác động của các yếu tố trực tiếp và gián tiếp. Bằng cách sử dụng tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLP) làm đại diện cho rủi ro tín dụng của ngân hàng, kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố về tỷ lệ dư nợ cho vay (LA), tỷ lệ biên lãi ròng (NIM) và tỷ suất sinh lợi (ROA) có tác động làm giảm tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng rủi ro. Trong khi đó, tỷ lệ vốn chủ sở hữu (EQUITY) làm tăng nợ xấu, trong khi tăng trưởng kinh tế (GDP) và tỷ lệ thất nghiệp (INF) sẽ làm giảm nợ xấu. Điều thú vị là trong khi lạm phát có liên quan cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu, thì nó lại có tương quan nghịch với tỷ lệ LLP. Đây là một phát hiện bổ sung của đề tài này so với các nghiên cứu trước đây khi các nghiên cứu trước đây không tìm thấy bằng chứng thống kê nào về ảnh hưởng của tỷ lệ lạm phát đến rủi ro tín dụng ở Việt Nam, mặc dù chúng được khẳng định là có quan hệ ngược chiều. Mặc dù có sự khác biệt về chiều hướng tác động, nhưng lạm phát có hàm ý rằng làm gia tăng RRTD trong tương lai. Kết quả của luận văn sẽ bổ sung những bằng chứng khoa học về yếu tố tài chính chịu tác động của rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Kết quả cũng là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý trong các ngân hàng thương mại hoặc các nhà hoạch định chính sách của chính phủ và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.en_US
dc.format.medium58 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectTỷ lệ nợ xấuen_US
dc.subjectTỷ lệ dự phòng tín dụngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.subjectNon-performing loansen_US
dc.subjectLoan loss provisionen_US
dc.subjectCommercial banken_US
dc.titleRủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.