Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62148
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thanh Phongen_US
dc.contributor.authorNguyễn Minh Thưen_US
dc.date.accessioned2021-08-27T06:43:58Z-
dc.date.available2021-08-27T06:43:58Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62148-
dc.description.abstractTrong bài luận văn này, tác giả đã phân tích thực trạng về công tác quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II tại BIDV trong thời gian vừa qua, để từ đó đưa ra giải pháp đẩy mạnh quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II tại BIDV trong những năm tới. Phương pháp định tính được sử dụng chủ yếu trong luận văn, qua đó tác giả thực hiện phân tích dữ liệu thứ cấp từ các nguồn dữ liệu của BIDV như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của BIDV qua các năm, các báo cáo nội bộ liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng, thống kê, so sánh các dữ liệu tác giả đã thu thập được để làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM và thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ an toàn vốn theo Hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được tính toán theo phương pháp chuẩn bước đầu đã đạt tiêu chuẩn đề ra theo qui định trong Thông tư 41. Tuy nhiên để duy trì và tiếp tục phát triển được vững chắc với các tiêu chuẩn cao hơn của asel II là tính toán theo phương pháp nâng cao hay xa hơn nữa là Basel III thì BIDV cần phải vượt qua được những điểm hạn chế của mình và phát huy các điểm mạnh đang có trong kiểm soát rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng. Đồng thời, tác giả cũng đã đề xuất giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II tại BIDV trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệp ước Basel IIen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectQuản trị rủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBasel II Accorden_US
dc.subjectCredit risken_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risk managementen_US
dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.