Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Sơnen_US
dc.contributor.authorVũ Thị Thủyen_US
dc.date.accessioned2021-08-28T13:33:05Z-
dc.date.available2021-08-28T13:33:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62151-
dc.description.abstractNghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục thuế Quận 6, TP. Hồ Chí Minh” khám phá các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực thuế và tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi Cục Thuế Quận 6. Đề tài nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua bảng câu hỏi chi tiết phỏng vấn trực tiếp người nộp thuế đang sử dụng dịch vụ hành chính của Chi cục Thuế Quận 6 (n=184) và dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo của cơ quan thuế. Chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực thuế gồm năm nhân tố: sự tin cậy, sự đáp ứng, năng lực phục vụ, sự đồng cảm và phương tiện hữu hình. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa giúp đơn vị thấy được những khiếm khuyết, yếu kém cần khắc phục, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục Thuế Quận 6. Kết quả trên là căn cứ hết sức quan trọng để đưa ra những đề xuất đối với các nhà quản trị công trong việc đề ra các chính sách và biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần được khắc phục; những hạn chế là tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo hoàn thiện có tính khái quát cao để đưa ra nhiều giải pháp xác thực hơn.en_US
dc.format.medium6970 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng dịch vụ côngen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụ hành chính thuếen_US
dc.subjectThe quality of public servicesen_US
dc.subjectThe quality of tax administration serviceen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục Thuế Quận 6, TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.