Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62152
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Diễm Thuen_US
dc.date.accessioned2021-08-28T13:40:48Z-
dc.date.available2021-08-28T13:40:48Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62152-
dc.description.abstractNghiên cứu xem xét ảnh hưởng động của độ mở thương mại đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, bằng cách sử dụng phương pháp tự hồi quy phân phối trễ (ARDL). Nghiên cứu sử dụng bốn chỉ số đại diện cho độ mở thương mại, bao gồm ba chỉ số dựa trên thương mại và chỉ số độ mở thương mại. Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu cho thấy độ mở thương mại có tác động tích cực đáng kể đến tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn bất kể đại diện độ mở thương mại được sử dụng. Những kết quả thực nghiệm này có ý nghĩa chính sách quan trọng đối với Việt Nam. Nghiên cứu này gợi ý rằng các nhà hoạch định chính sách áp dụng các chính sách nhằm thúc đẩy nguồn vốn con người và phát triển cơ sở hạ tầng để nền kinh tế phát triển đến mức ngưỡng cần thiết nhằm đạt được lợi ích của độ mở thương mại. Các nhà hoạch định chính sách cũng nên nới lỏng các rào cản thương mại và thúc đẩy thương mại quốc tế bằng cách cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục và kiểm soát.en_US
dc.format.medium44 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐộ mở thương mạien_US
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen_US
dc.subjectARDLen_US
dc.subjectXuất khẩuen_US
dc.subjectNhập khẩuen_US
dc.subjectTrade opennessen_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.subjectExportsen_US
dc.subjectImportsen_US
dc.titleTác động của độ mở thương mại lên tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam: phương pháp ARDLen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.