Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorLê Khánh Linhen_US
dc.date.accessioned2021-08-29T14:32:06Z-
dc.date.available2021-08-29T14:32:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62156-
dc.description.abstractHiệu quả hoạt động là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp, người ta phải đo lường được chúng. Nếu không đo lường được kết quả hoạt động thì không thể đánh giá được hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường nói chung và thị trường ngành thép nói riêng, việc lựa chọn một công cụ để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh một cách toàn diện theo định hướng mục tiêu chiến lược của công ty là một việc cấp thiết. Thẻ điểm cân bằng là một công cụ đo lường hiệu quả hoạt động và quản lý chiến lược hữu ích đáp ứng được nhu cầu trên. Trong bài viết, tác giả sử dụng giải pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) dựa trên bốn khía cạnh là Tài chính; Khách hàng; Quy trình nội bộ và Đào tạo và phát triển. Trên cơ sở tổng hợp các nguồn tài liệu khác nhau, kết hợp với phương pháp quan sát, phỏng vấn trực tiếp thực trạng hoạt động, tác giả phân tích những ưu điểm, vấn đề còn tồn tại trong đo lường hiệu quả hoạt động của công ty hiện tại, từ đó làm cơ sở xây dựng các thước đo nhằm xây dựng hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động trên từng mục tiêu trọng yếu tại Công ty CP Sản xuất Thép Vina One được thí điểm cho bộ phận kinh doanh nội địa của công ty. Giúp doanh nghiệp đánh giá một cách hiệu quả và toàn diện, từ đó doanh nghiệp có những điều chỉnh cân đối, phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động toàn công ty theo mục tiêu chiến lược.en_US
dc.format.medium82 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectĐo lường hiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.subjectMeasure operational performanceen_US
dc.titleVận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) để xây dựng hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina Oneen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.