Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62229
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Lê Thanh Hàen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Hàen_US
dc.date.accessioned2021-09-01T02:41:48Z-
dc.date.available2021-09-01T02:41:48Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62229-
dc.description.abstractHiện nay, ngành du lịch là một trong những ngành phát triển và thu hút thị trường giúp đất nước ta hội nhập quốc tế. Sự cạnh tranh không ngừng của thị trường cùng với sự đòi hỏi ngày căng tăng của khách hàng đã đặt ra những yêu cầu và thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp du lịch- lữ hành của Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế. Chính vì điều đó, các doanh nghiệp đã đặt ra những yêu cầu cao và đòi hỏi nhân viên không ngừng nỗ lực cống hiến cho doanh nghiệp, điều này đã khiến cho nhân viên bị áp lực trong công việc. Và lẽ hiển nhiên, sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp bền vững còn phải dựa vào nền tảng con người, đặc biệt là nhân viên lao động của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, là yếu tố cơ bản góp phần vào sự thành công không nhỏ của doanh nghiệp du lịch-lữ hành. Mục đích của luận văn này là nhằm đưa ra dữ liệu xác thực để phân tích, đánh giá thực trạng động lực làm việc và chính sách cải thiện động lực nhân viên tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả động lực làm việc của nhân viên tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn đến năm 2022. Dựa vào cơ sở các lý thuyết liên quan đến động lực và tạo động lực cho nhân viên, kết hợp với các tư liệu sẵn có, luận văn đã trình bày những nội dung và các giải pháp nâng cao nhằm tạo động lực cho nhân viên không ngừng phát triên năng lực của bản thân qua đó giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.en_US
dc.format.medium62 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectĐộng lực của nhân viên.en_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.subjectEmployee motivationen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.