Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62236
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Thu Hiềnen_US
dc.contributor.authorLê Thị Anen_US
dc.date.accessioned2021-09-04T13:48:15Z-
dc.date.available2021-09-04T13:48:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62236-
dc.description.abstractBài nghiên cứu tìm các giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong nghiên cứu này, bài viết sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp dữ liệu từ báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ của chi nhánh từ năm 2016-2020. Bài viết dựa vào các khái niệm về phát triển dịch vụ thẻ, thẻ ATM, sự cần thiết phát triển dịch vụ thẻ, các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ thẻ để làm rõ nôi dung của đề tài. Phân tích thực trạng hoạt đọng dịch vụ thẻ ATM cho thấy BIDV Phú Mỹ đã có được những thành tựu nhất định nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Cụ thể là chưa có phòng thẻ riêng biệt, chưa khai thác hết tiềm năng của khách hàng, sản phẩm thẻ ATM còn ít, chưa có nhiều ưu đãi, chưa đẩy mạnh phát triển ứng dung Pay+, các tình trạng máy hết tiền, tạm dừng, máy bảo trì… làm ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng về dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Từ những hạn chế đó, bài luận văn đưa ra hai nhóm giải pháp chính để phát triển dịch vụ thẻ tại chi nhánh. Nhóm giải pháp thư nhất làm tăng chất lượng dịch vụ thẻ ATM. Nhóm giải pháp thứ hai tập trung phát triển số lượng thẻ ATM, mạng lưới máy Pos và ứng dụng Pay+.en_US
dc.format.medium69 tren_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDịch vụ thẻ ATMen_US
dc.subjectPhát triển dịch vụ thẻ ATMen_US
dc.subjectATM serviceen_US
dc.subjectATM service developmenten_US
dc.titlePhát triển dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.