Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62450
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Phương Thảoen_US
dc.contributor.authorTrần Minh Tínhen_US
dc.date.accessioned2021-09-15T10:28:05Z-
dc.date.available2021-09-15T10:28:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62450-
dc.description.abstractĐây là nghiên cứu về chi trả lương theo theo xếp hạng chi nhánh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Thu nhập theo kết quả xếp loại của từng chi nhánh là một vấn đề rất được sự quan tâm của hệ thống, bởi tiền lương là nguồn thu nhập chính của cán bộ nhân viên (CBNV) ngân hàng. Quan các cuộc khảo sát mức độ nguồn nhân lực hạnh phúc hằng năm, Sacombank thấy được mục đích chính và chủ yếu của CBNV khi làm việc luôn là là tiền lương, thu nhập và phúc lợi. Đối với Khối Quản trị nguồn nhân lực – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã nhận thấy đây là một mục tiêu đồng thời cũng là một bài toán cần phải giải quyết và xử lý sớm để giúp ổn định công tác nhân sự và thật sự tạo ra được một cơ chế chi trả thu nhập công bằng theo hiệu quả của từng chi nhánh. Do đó, từ tháng 09/2019, Ban Điều hành của Sacombank chỉ đạo Khối Quản trị Nguồn nhân lực sớm xây dựng hoàn thiện trong công tác xây dựng thu nhập và từng bước hoàn thiện cơ chế chi trả thu nhập cho CBNV phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong 03 năm tiếp theo “Lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy nhân sự làm nồng cốt”. Thu nhập theo kết quả xếp loại sẽ giúp cho CBNV và gia đình gia tăng thu nhập và ổn định cuộc sống, có mức sống ngày càng cao. Đứng trên góc độ của mỗi CBNV thì tiền lương lại có vai trò khác nhau. Nếu như đối với CBNV thì tiền lương là lợi ích của họ thì đối với ngân hàng, tiền lương lại là chi phí. Cần lựa chọn cơ chế chi trả thu nhập phù hợp để tạo động lực hơn nữa trong công việc, thu nhập phải gắn liền với lợi nhuận mà họ và Đơn vị - nơi họ đang công tác tạo ra. Cũng sử dụng với chi phí đó nhưng khiến cho CBNV cống hiến hết mình, mang về những lợi ích nhiều hơn những chỉ tiêu họ nhận được; đồng thời quan đó cũng góp phần gia tăng thu nhập cho CBNV hằng tháng.en_US
dc.format.medium58 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi trả lươngen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectSalaryen_US
dc.subjectEmployee motivationen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleChi trả lương theo xếp hạng chi nhánh tại khu vực TP.HCM - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tínen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.