Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62451
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Diệp Gia Luậten_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Ngọc Thảoen_US
dc.date.accessioned2021-09-16T13:27:41Z-
dc.date.available2021-09-16T13:27:41Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62451-
dc.description.abstractHình thức đấu thầu qua mạng đã được triển khai chính thức trên phạm vi cả nước từ ngày 01/01/2016, thực tiễn cho thấy hình thức đấu thầu qua mạng góp phần nâng cao khả năng quản trị của Nhà nước, ngân sách của Nhà nước được sử dụng hợp lý và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia còn đảm bảo sự công bằng, minh bạch, hạn chế tối đa nạn thông thầu, giúp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý dự án công của Chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng các dự án công trong các đơn vị, ban ngành trên cả nước còn hạn chế, tỷ lệ áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng so với lộ trình đã được quy định rất thấp và ngay cả nhà thầu cũng chưa “mặn mà” với hình thức này. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích và tổng hợp về số liệu đấu thầu qua mạng của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2019 và tình hình triển hình thức đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018 – 2019. Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp, tổng hợp các nghiên cứu liên quan đã có và tổng hợp các tài liệu về đấu thầu đề tài đã xác định được các nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn phương pháp đấu thầu qua mạng của Chủ đầu tư/ Bên mời thầu trên dịa bàn tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đưa ra một số giải pháp để Chủ đầu tư/ Bên mời thầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có ý thức áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng các dự án công đúng theo tỷ lệ đã quy định trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐấu thầu qua mạngen_US
dc.subjectTiết kiệm trong đấu thầuen_US
dc.subjectHình thức đấu thầuen_US
dc.subjectOnline biddingen_US
dc.subjectSavings in biddingen_US
dc.subjectBidding formen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao tỷ lệ áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.