Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62458
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Diệp Gia Luậten_US
dc.contributor.authorLý Hoài Đứcen_US
dc.date.accessioned2021-09-17T14:14:28Z-
dc.date.available2021-09-17T14:14:28Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62458-
dc.description.abstractTrên cơ sở lý thuyết về chi ngân sách nhà nước và kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đề tài nhằm đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế của kiểm soát chi thường xuyên ngân sách từ đó đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát chien_US
dc.subjectKiểm soát chi tthường xuyênen_US
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectExpenditure controlen_US
dc.subjectPublic expendituresen_US
dc.titleKiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước: trường hợp Kho bạc Nhà nước Hà Tiên, tỉnh Kiên Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance (by Coursework) = Tài chính công (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.