Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Quang Thôngen_US
dc.contributor.authorPhạm Thành Ânen_US
dc.date.accessioned2021-09-21T00:54:42Z-
dc.date.available2021-09-21T00:54:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62470-
dc.description.abstractFintech Credit với các ưu điểm của mình, đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc kết hợp cùng tín dụng vi mô (Chủ yếu trong hoạt động cho vay các khoản vay nhỏ khác) nhằm đem lại kênh tiếp cận các dịch vụ tài chính cho người dân. Đề tài nghiên cứu về Fintech Credit (Chủ yếu là Cho vay ngang hàng_P2P lending) và tín dụng vi mô (Chủ yếu là hoạt động cho vay nhỏ khác) cho các đối tượng cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ. Dựa vào dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, đề tài xem xét kinh nghiệm về việc quản lý và phát triển Fintech Credit tại một vài điển hình trên thế giới; đánh giá thực trạng, những cơ hội và rào cản sự phát triển Fintech Credit tại Việt Nam rồi từ đó đưa ra các hàm ý cho Việt Nam trong việc việc quản lý và phát triển Fintech Credit.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectFintechen_US
dc.subjectFintech crediten_US
dc.subjectTín dụng vi môen_US
dc.subjectMicro-crediten_US
dc.titleFintech và tín dụng vi mô - Kinh nghiệm quốc tế và các hàm ý cho Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.