Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62477
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorPhan Võ Phú Khánhen_US
dc.date.accessioned2021-09-24T14:50:21Z-
dc.date.available2021-09-24T14:50:21Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62477-
dc.description.abstractTừ năm 2016 đến năm 2019, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam phát triển tín dụng theo định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân. Trong quá trình tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân, bên cạnh những thành tích đạt được của toàn hệ thống thì có một số chi nhánh phát sinh nợ xấu, trong đó khu vực Tây Nam Bộ phát sinh chi nhánh Kiên Giang có dấu hiệu rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tăng lên. Để có giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kiên Giang, nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên cứu xác định nguyên nhân là từ khách hàng vay vốn và nguyên nhân từ phía ngân hàng gồm 06 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kiên Giang là: vốn tự có của khách hàng, mức cấp tín dụng trên giá trị TSBĐ, ngành nghề hoạt động, kinh nghiệm của khách hàng, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, kiểm tra sử dụng vốn. Từ kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kiên Giang.en_US
dc.format.medium55 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectKhách hàng cá nhânen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectIndividual customersen_US
dc.subjectCredit risken_US
dc.subjectCredit risk managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kiên Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.