Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62485
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Quốc Hùngen_US
dc.contributor.authorĐoàn Mai Trinhen_US
dc.date.accessioned2021-09-29T06:53:38Z-
dc.date.available2021-09-29T06:53:38Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62485-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm mục đích xác định mức chi tiêu chính phủ tối ưu để tối đa hóa tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1989 đến 2019. Với mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp đường bao để kiểm tra đồng liên kết và mô hình sai số hiệu chỉnh, được phát triển trong khuôn khổ tự hồi quy phân phối trễ (ARDL). Nghiên cứu hiệu chỉnh mô hình của Ram (1986), bao gồm cả quy mô chính phủ và xuất khẩu làm các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế bên cạnh lực lượng lao động và vốn. Hơn nữa, theo giả thuyết Armey (1995), nghiên cứu cũng đề cập số hạng bình phương của chi tiêu chính phủ, để kiểm tra sự tồn tại của mối quan hệ phi tuyến. Kết quả thực nghiệm cho thấy giả thuyết Armey không hợp lệ tại Việt Nam. Dựa trên kết quả nghiên cứu, chính sách kinh tế được đề xuất là có thể mở rộng tỷ trọng chi tiêu công và tăng hiệu quả của các chương trình chi tiêu công.en_US
dc.format.medium51 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu chính phủen_US
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen_US
dc.subjectQuan hệ dài hạnen_US
dc.subjectGovernment expendituresen_US
dc.subjectPublic expendituresen_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.subjectLong–run relationen_US
dc.titleTác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế tại việt nam: phương pháp ARDLen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.