Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62492
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorBùi Thị Kim Phươngen_US
dc.date.accessioned2021-09-30T09:40:22Z-
dc.date.available2021-09-30T09:40:22Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62492-
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu là đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) Agribank Vĩnh Long. Nghiên cứu đã tiến tiến hành xây dựng bảng câu hỏi liên quan đến vấn đề các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ TTKDTM tại Agribank Vĩnh Long. Tiến hành khảo sát chính thức với bảng câu hỏi đã được hiệu chỉnh với 300 khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM tại Agribank Vĩnh Long được thực hiện bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Các kỹ thuật phân tích thang đo như phân tích Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng nhằm kiểm định thang đo lường các khái niệm nghiên cứu. Sử dụng phân tích mô hình bình phương tối thiểu (OLS) để đánh giá mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình nghiên cứu Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố chất lượng dịch vụ SERQUAL bao gồm sự đảm bảo, sự đáp ứng, sự cảm thông, chi phí, tài sản hữu hình, tiện ích, bảo mật an toàn lần lượt tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng đối với sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ TTKDTM Agribank Vĩnh Long theo mức độ tác động từ cao xuống thấp. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng việc tăng cường cải thiện các nhân tố thành phần chất lượng dịch vụ SERQUAL có vai trò thúc đẩy an toàn bảo mật, tiện ích dịch vụ và cải thiện chi phí của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ TTKDTM Agribank Vĩnh Long.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHài lòng khách hàngen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectThanh toán không dùng tiền mặten_US
dc.subjectConsumer satisfactionen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.subjectNoncash payment serviceen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.