Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62494
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorĐỗ Quốc Việten_US
dc.date.accessioned2021-09-30T10:01:32Z-
dc.date.available2021-09-30T10:01:32Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62494-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu của luận văn là nhằm đánh giá thực trạng phát triển cho vay đối với khách hàng cá nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Vĩnh Long. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua thu thập tài liệu từ chi nhánh. Tiến hành thống kê dữ liệu, mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp để giải quyết nhưng vấn đề phát sinh trong công tác phát triển cho vay cá nhân tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long. Hoạt động cho vay cá nhân đã góp phần rất lớn tạo nên sự phát triển bền vững của Agribank nói chung và Agribank Vĩnh Long nói riêng. Hoạt động cho vay đối với các cá nhân hiện nay tại Agribank Vĩnh Long đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng với tiềm năng cũng như chưa thực sự đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, trong luận văn này, tác giả đã hệ thống hoá những lý luận cơ bản về cho vay, phát triển hoạt động cho vay, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy vấn đề phát triển cho vay khách hàng cá nhân đã trở thành một yêu cầu tất yếu khách quan và xu thế phát triển của các ngân hàng. Luận văn trình bày được cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; Đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân và hộ gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, từ đó rút ra được những ưu điểm, tồn tại và hạn chế; Trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Vĩnh Long.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectKhách hàng cá nhânen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.subjectIndividual customersen_US
dc.titleGiải pháp phát triển cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.