Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Hồ Đức Hùngen_US
dc.contributor.authorTrần Nguyễn Thanh Bìnhen_US
dc.date.accessioned2021-10-01T10:17:28Z-
dc.date.available2021-10-01T10:17:28Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62500-
dc.description.abstractTrong nền kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh trở thành tiền đề phát triển và cũng là thách thức để các công ty không ngừng hoàn thiện quy trình và nâng cấp nội lực của chính mình để có thể tồn tại và chiếm lĩnh thị trường. Các dự án thuộc lĩnh vực tòa nhà như chung cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, nhà máy,... đang được hình thành và phát triển với tốc độ cao. Với ngành nghề kinh doanh là cung cấp hệ thống quản lý tòa nhà, đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng hoàn thiện và nâng cao năng lực trong công tác đấu thầu. Hiện nay, Công ty Cổ phần Công nghệ tự động Đăng Khoa phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh có năng lực tương đương. Với mong muốn nghiên cứu giải pháp hỗ trợ công ty, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty Cổ phần Công nghệ tự động Đăng Khoa” để làm đề tài luận văn thạc sĩ. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đưa ra các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong công tác đấu thầu thuộc lĩnh vực hệ thống quản lý tòa nhà của Công ty Đăng Khoa. Với đặc điểm là ngành nghề kinh doanh với thị trường rộng nhưng các đối thủ cạnh tranh với số lượng giới hạn và có mức độ tương đồng cao. Nên phương pháp nghiên cứu được lựa chọn là phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp, phương pháp quan sát, phương pháp thống kê – so sánh và phương pháp tổng hợp. Thông qua hoạt động nghiên cứu, luận văn đã tổng hợp và đưa ra các điểm hạn chế lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu như: chưa đầu tư đúng mức cho hoạt động marketing, hoạt động nghiên cứu và nắm bắt thông tin thị trường còn thụ động – yếu kém; hoạt động đào tạo công tác lập hồ sơ thầu chưa được đầu tư,… Từ đó, luận văn đã đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục các hạn chế. Qua nghiên cứu, luận văn là tài liệu phù hợp để cán bộ quản lý của công ty Đăng Khoa tham khảo nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong công tác đấu thầu nói riêng và công tác quản lý điều hành nói chung.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLợi thế cạnh tranhen_US
dc.subjectĐấu thầuen_US
dc.subjectCompetitive advantageen_US
dc.subjectBiddingen_US
dc.titleGiải pháp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty Cổ phần Công nghệ tự động Đăng Khoaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.