Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62510
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Phong Nguyênen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thanh Truyềnen_US
dc.date.accessioned2021-10-02T09:30:33Z-
dc.date.available2021-10-02T09:30:33Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62510-
dc.description.abstractĐề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh” nhằm giải quyết những vấn đề cốt lõi ảnh hưởng không tốt đến công tác đấu thầu tại Tổng công ty, những vấn đề này được xác định trong quá trình hoạt động thực tế và từ đó đưa ra những giải pháp để khắc phục, hoàn thiện và phát triển hơn công tác đấu thầu tại Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lý thuyết về đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu. Dựa trên thông tin, dữ liệu có được bằng phương pháp thu thập, phân tích thông tin dữ liệu trong nội bộ đơn vị và từ các nguồn thông tin, dữ liệu khác có liên quan từ năm 2017 đến năm 2020. Qua đó, tác giả đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức đấu thầu, quản lý đấu thầu của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và chỉ ra những mặt chưa thật sự tốt, còn nhiều hạn chế làm cơ sở phân tích, xác định nguyên nhân trọng tâm của vấn đề mà Công ty đang gặp phải. Từ đó, đưa ra các giải pháp kịp thời khắc phục tồn tại hiện hữu, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium59 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐấu thầuen_US
dc.subjectBiddingen_US
dc.titleGiải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.