Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễnThùy Dungen_US
dc.date.accessioned2021-10-02T13:04:47Z-
dc.date.available2021-10-02T13:04:47Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.isbn9786048057442-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62518-
dc.description.abstractTrí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang ngày càng thúc đẩy những bước phát triển quan trọng trong công nghệ và kinh doanh. Nó được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, và tác động đến hầu hết các khía cạnh của việc sáng tạo. Sự sẵn có của một lượng lớn dữ liệu đào tạo và những tiến bộ trong khả năng tính toán cao với giá cả phải chăng đang thúc đẩy sự phát triển của AI. Do đó, AI được xem là động lực cho sự phát triển kinh tế cả trên phạm vi thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, thì AI cũng mang lại một số thách thức về pháp lý và xã hội khi hầu hết nguyên tắc pháp lý hiện nay mới chỉ xoay quanh chủ thể là "con người tự nhiên" (natural person). Bài viết sẽ tập trung phân tích về sự giao thoa giữa AI với pháp luật về sở hữu trí tuệ (IP) hiện nay dựa trên kinh nghiệm quốc tế và hiện trạng tại Việt Nam, đồng thời làm rõ được nhu cầu của việc xây dựng một hệ thống pháp luật nhằm bảo hộ các sản phẩm được tạo ra từ máy móc này.en_US
dc.format.mediumPDFen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherThông tin và Truyền thôngen_US
dc.relation.ispartofKinh tế Việt Nam trên con đường chuyển đổi sốen_US
dc.subjectBảo hộ (Protection)en_US
dc.subjectQuyền sở hữu trí tuệ (IP rights)en_US
dc.subjectLuật sở hữu trí tuệ (Intellectual Property – IP Law)en_US
dc.subjectTrí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI)en_US
dc.titleBảo hộ tác phẩm từ ai – Xu hướng mới tại Việt Nam trong kỷ nguyên sốen_US
dc.typeBook Chapteren_US
item.openairetypeBook Chapter-
item.languageiso639-1vi-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Book Series
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.