Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62521
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGS.TS. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorThS. Nguyễn Quang Bìnhen_US
dc.contributor.authorThS. Nguyễn Thị Hồng Cẩmen_US
dc.contributor.authorThS. Trần Lê Thùy Duyênen_US
dc.contributor.authorThS. Đào Thị Minh Huyềnen_US
dc.contributor.authorThS. Trần Lê Phúc Thịnhen_US
dc.contributor.authorThS. Huỳnh Lưu Đức Toànen_US
dc.date.accessioned2021-10-03T15:27:43Z-
dc.date.available2021-10-03T15:27:43Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.isbn9786048057442-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62521-
dc.description.abstractNhững thành tựu về công nghệ số từ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang mang lại rất nhiều lợi ích nhờ biến đổi phương thức vận hành để tăng năng suất và hiệu quả hoạt động. Xu thế này đã được Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng vào hầu hết hoạt động tại đơn vị. Bên cạnh đó, những biến động khó lường từ đại dịch COVID-19 đã trở thành chất xúc tác khiến cho quá trình chuyển đổi số này tại đơn vị được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Bài viết này tập trung làm rõ quá trình chuyển đổi số trong hoạt động quản trị xuất bản ấn phẩm khoa học và tổ chức tọa đàm, hội thảo tại JABES thời gian qua. Cuối cùng, bài viết đưa ra những hàm ý quản trị và bài học kinh nghiệm để các đơn vị liên quan có thể cùng nghiên cứu thực hiện triển khai.en_US
dc.format.mediumPDFen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherThông tin và Truyền thôngen_US
dc.relation.ispartofKinh tế Việt Nam trên con đường chuyển đổi sốen_US
dc.subjectChuyển đổi sốen_US
dc.subjectHội thảo trự tuyếnen_US
dc.subjectQuản trị xuất bảnen_US
dc.subjectTọa đàmen_US
dc.titleChuyển đổi số trong quản trị xuất bản ấn phẩm khoa học và tổ chức tọa đàm, hội thảoen_US
dc.typeBook Chapteren_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeBook Chapter-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:Book Series
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.