Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62529
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThS. Lê Hữu Nghĩaen_US
dc.contributor.authorCN. Đỗ Thị Tố Oanhen_US
dc.contributor.authorThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhânen_US
dc.date.accessioned2021-10-03T15:27:45Z-
dc.date.available2021-10-03T15:27:45Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.isbn9786048057442-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62529-
dc.description.abstractTrong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nền kinh tế kỹ thuật số đã và đang chuyển đổi việc tương tác với khách du lịch và tiếp thị dịch vụ du lịch, đồng thời mở ra những cách thức mới và mang tính sáng tạo cao nhằm cung cấp dịch vụ du lịch hiệu quả, nâng cao trải nghiệm của du khách. Quá trình này thay đổi cách thức tổ chức công việc, xử lý các giao dịch, nắm bắt và xử lý thông tin, dữ liệu về cung và cầu du lịch. Hơn thế nữa là cải thiện và kết nối các hoạt động dọc theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái du lịch. Việt Nam, trong những năm gần đây, ngành du lịch đã và đang đạt được những thành tựu nhất định; trong đó phải kể đến những nỗ lực thực hiện chuyển đổi từ khâu tiếp thị, tiếp cận thị trường đến cách quản lý thông qua ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin. Nhằm xây dựng cơ sở lý luận nền tảng cho vấn đề chuyển đổi số trong ngành du lịch tại Việt Nam, bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. Các cách tiếp cận gồm có phân tích nội dung từ các nguồn tài liệu đáng tin cậy, phân tích các điển cứu đã và đang thực hiện chuyển đổi số thành công và thực hiện phỏng vấn sâu trên hai nhóm đối tượng lần lượt là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đào tạo về du lịch và doanh nghiệp. Kết quả bài viết đã hệ thống hoá các nội dung quan trọng liên quan đến chuyển đổi số, đánh giá thực trạng và nhận định được các xu hướng chuyển đổi số trong ngành du lịch Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một vài giải pháp ở cấp chính quyền, đơn vị kinh doanh và các cơ sở đào tạo.en_US
dc.format.mediumPDFen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherThông tin và Truyền thôngen_US
dc.relation.ispartofKinh tế Việt Nam trên con đường chuyển đổi sốen_US
dc.subjectChuyển đổi sốen_US
dc.subjectDu lịch thông minhen_US
dc.subjectDu lịch Việt Namen_US
dc.subjectỨng dụng kỹ thuật sốen_US
dc.subjectSố hoáen_US
dc.titleChuyển đổi số trong ngành du lịch Việt Namen_US
dc.typeBook Chapteren_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeBook Chapter-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:Book Series
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.