Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Phương Hồngen_US
dc.contributor.authorPhan Ngọc Thanh Trangen_US
dc.date.accessioned2021-10-04T04:39:38Z-
dc.date.available2021-10-04T04:39:38Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62543-
dc.description.abstractHệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) được”thiết lập trong các doanh nghiệp, các đơn vị với mục đích“nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, ngành sản xuất thức ăn thủy sản đang có chiều hướng tăng nhanh nhưng liên tục những năm gần đây hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Bio Thailand bị giảm sút, của công ty còn chưa“phát huy được tính hữu hiệu, kém hiệu quả. Mục đích nghiên cứu của bài này là tìm ra những điểm còn hạn chế, yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ, các nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm hoàn hiện hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Đề tài nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, gian lận trong hoạt động kinh doanh, nâng cao nhận thức của nhà quản lý về vai trò của HTKSNB, đưa ra các giải pháp để đơn vị củng cố được nguồn lao động có chất lượng, lập bộ phận giám sát chuyên biệt đảm bảo có được một HTKSNB hoạt động hiệu quả. Phân chia trách nhiệm của từng vị trí nhằm ngăn ngừa các sai phạm có thể xảy ra. Khuyến khích áp dụng ERP cho việc quản lý và kiểm soát các hoạt động tốt nhất giúp cho công ty có thể kiếm soát được các quy trình trong quá trình vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hoàn chỉnh bài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phương pháp quan sát,thu thập các số liệu, dữ liệu, lập ra câu hỏi khảo sát, phỏng vấn để tìm ra những ưu điểm và hạn chế, kiểm chứng những nguyên nhân tồn tại ở công ty, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục. Qua công trình nghiên cứu này, tác giả nhận thấy công ty đã có nhận diện được tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ và có quy trình tiến độ thực hiện. Ngoài ra, công trình nghiên cứu này còn là tài liệu giúp ban giám đốc có cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn về hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty, từ đó nâng cao kiến thức nền tảng về quản lý doanh nghiệp. Mặt dù vậy, vì điều kiện thực hiện nghiên cứu còn hạn chế và còn gặp một vài khó khăn, nên công trình nghiên cứu sẽ không tránh khỏi các sai sót. Tác giả hy vọng nhận được sự đóng góp của quý đồng nghiệp, quý thầy cô và giám đốc công ty để tác giả rút ra thêm được kinh nghiệm thực tế.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV Bio Thailanden_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.