Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62544
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Quang Thuen_US
dc.contributor.authorHoàng Văn Thươngen_US
dc.date.accessioned2021-10-05T03:05:10Z-
dc.date.available2021-10-05T03:05:10Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Chưa nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62544-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích: (1) xác định các yếu tố tài chính hành vi suy nghiệm ảnh hưởng đến hiệu suất đầu tư của nhà đầu tư cá nhân ở thị trường chứng khoán Việt Nam; (2) đo lường mức độ tác động của các yếu tố tài chính hành vi suy nghiệm đến hiệu suất đầu tư của nhà đầu tư cá nhân ở thị trường chứng khoán Việt Nam và (3) dựa trên ảnh hưởng của các yếu tố tài chính hành vi suy nghiệm đến hiệu suất đầu tư đưa ra các khuyến nghị để các nhà đầu tư cá nhân đầu tư có hiệu suất đầu tư cao hơn. Số liệu được thu thập từ 205 nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) được ứng dụng trong nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố tài chính hành vi ảnh hưởng đến hiệu suất đầu tư. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 3 yếu tố có tác động tích cực đến hiệu suất đầu tư là tự tin thái quá, cảm tính về sự sẵn có và tính đại diện. Trong đó, yếu tố tự tin thái quá có tác động mạnh nhất đến hiệu suất đầu tư.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính hành vien_US
dc.subjectHành vi suy nghiệmen_US
dc.subjectHiệu suất đầu tưen_US
dc.subjectTự tin thái quáen_US
dc.subjectThả neo suy nghĩen_US
dc.subjectTính đại diệnen_US
dc.subjectBehavioral financeen_US
dc.subjectHeuristicsen_US
dc.subjectInvestment performanceen_US
dc.subjectOverconfidenceen_US
dc.subjectAnchoringen_US
dc.subjectRepresentativenessen_US
dc.titleẢnh hưởng của các yếu tố tài chính hành vi suy nghiệm đến hiệu suất đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.