Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62558
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorPhạm Nguyễn Duy Tùngen_US
dc.date.accessioned2021-10-08T07:35:51Z-
dc.date.available2021-10-08T07:35:51Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011426-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033110~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62558-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm mục tiêu: (1) xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12 TP.HCM; (2) phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến chất lượng tín dụng; (3) đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Để đạt được mục tiêu trên, tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng thông qua phần mềm SPSS 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy, (i) 06 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng được sắp xếp theo mức độ tác động giảm dần, đó là: quy trình tín dụng, chính sách tín dụng, năng lực quản trị, kiểm soát nội bộ, công nghệ ngân hàng và chất lượng nhân sự; (ii) trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12 TP.HCM.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherUniversity of Economics Ho Chi Minh Cityen_US
dc.subjectFinance - Bankingen_US
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectBanks and bankingen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectCreditsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.