Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62563
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Thị Thu Hồngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hồngen_US
dc.date.accessioned2021-10-08T07:58:05Z-
dc.date.available2021-10-08T07:58:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011333-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033049~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62563-
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu nhằm kiểm chứng thực nghiệm mối quan hệ giữa phát triển khu vực ngân hàng và tăng trưởng kinh tế ở 34 quốc gia châu Á trong giai đoạn 2000 – 2019. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp OLS gộp, hiệu ứng cố định (FE) và ngẫu nhiên (RE) và sau đó, chọn mô hình thích hợp là FE. Kết quả thực nghiệm chỉ ra những khiếm khuyết trong mô hình hồi quy truyền thống như phương sai thay đổi và tự tương quan, khiến ước lượng hồi quy không đáng tin cậy. Vì vậy, tác giả đề xuất mô hình FE với phương pháp sai số chuẩn Driscoll - Kraay để điều chỉnh hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi. Tuy nhiên, vấn đề nội sinh, vốn dẫn đến các ước tính sai lệch và không nhất quán vẫn có thể tồn tại. Do đó, để cải thiện kết quả nghiên cứu, phương pháp GMM được áp dụng nhằm khắc phục vấn đề nội sinh tiềm ẩn. Nghiên cứu đo lường mức độ phát triển khu vực ngân hàng bằng cách sử dụng lượng tín dụng ngân hàng phân bổ cho khu vực tư nhân theo phần trăm GDP. Biến số thứ hai đo lường mức độ phát triển khu vực ngân hàng là biên độ giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Dựa vào kết quả thực nghiệm, lượng tín dụng ngân hàng phân bổ cho khu vực tư nhân dường như không làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia châu Á. Biến thứ hai, biên lãi suất có liên quan ngược chiều và đáng kể với tăng trưởng kinh tế.en_US
dc.format.medium54 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
dc.subjectChâu Áen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectEconomic developmenten_US
dc.subjectAsiaen_US
dc.subjectBanksen_US
dc.titleTác động của sự phát triển khu vực ngân hàng lên tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia Châu Áen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.