Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62565
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Quang Cườngen_US
dc.contributor.authorTrương Quang Duyen_US
dc.date.accessioned2021-10-08T08:15:47Z-
dc.date.available2021-10-08T08:15:47Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011482-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033132~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62565-
dc.description.abstractTừ vài năm gần đây, cơ quan thuế Việt Nam đã tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhằm nâng cao tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp này. Bên cạnh những kết quả khích lệ đã đạt được, vẫn còn đó những vướng mắc, bất cập về chính sách và quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá. Từ thực tiễn công tác thanh tra chuyển giá tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như qua phỏng vấn cán bộ thuế, những người trực tiếp làm việc trong công tác thanh tra chuyển giá từ đó tìm ra những khó khăn, hạn chế trong hoạt động chống chuyển giá. Từ đó, tác giả có thể đề xuất các kiến nghị, giải pháp mang ý nghĩa thực tế để có thể giúp công tác thanh tra chuyển giá đạt hiệu quả hơn và góp phần nâng cao tính tuân thủ thuế của d oanh nghiệp.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTuân thủ thuếen_US
dc.subjectDoanh nghiệpen_US
dc.subjectThuếen_US
dc.subjectCorporationsen_US
dc.subjectTaxationen_US
dc.subjectTaxpayer complianceen_US
dc.titleKiểm tra tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp thông qua hoạt động thanh tra chống chuyển giá: trường hợp Cục thuế tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.