Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62570
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Dưen_US
dc.contributor.authorLâm Thành Sơnen_US
dc.date.accessioned2021-10-08T08:29:20Z-
dc.date.available2021-10-08T08:29:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011504-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033152~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62570-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các yếu tố thuộc chất lượng dịch vụ công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Bằng chứng thực nghiệm từ dự án nâng cấp Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của người dân về dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và giá trị thực trạng của chúng nhằm đặt cơ sở khoa học cho việc nâng cao sự hài lòng của người dân. Qua nghiên cứu, khảo sát, với 250 bảng hỏi phát ra, thu về 206 bảng trả lời. Sau khi loại bỏ 5 phiếu trả lời không đạt yêu cầu, số lượng đưa vào phân tích (bằng phần mềm SPSS 20.0) là 201 quan sát. Kết quả nghiên cứu như sau: Một là, xây dựng và kiểm định được mô gồm 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân tại dự án nâng cấp Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh được đo lường bằng 27 biến quan sát. Kết quả có 5 yếu tố ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của người dân gồm sự tin tưởng, sự đáp ứng, năng lực phục vụ, sự đồng cảm và mức giá bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Hai là, xác định được tầm quan trọng và giá trị thực trạng của các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân tạo cơ sở khoa học cho việc xem xét, cơ sở để đề xuất các giải pháp đối với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Kết luận và đề xuất: Dựa vào kết quả trên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh có những chính sách thay đổi nhằm nâng cao kết quả của dự án và làm tăng sự hài lòng của người dân. Năm giải pháp như sau: Kết hợp hài hòa giứa mức giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nâng cao sự tin tưởng cho người dân trong vùng bị giải toả; đáp ứng cho người dân là sự chia sẻ về tinh thần với người dân; người dân bị giải toả rất cần sự đồng cảm; nâng cao trình độ, năng lực và cải thiện thái độ với người dân.en_US
dc.format.medium111 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectPublic opinionen_US
dc.subjectDư luận xã hộien_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: bằng chứng thực nghiệm từ dự án nâng cấp quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.