Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62571
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quốc Anhen_US
dc.contributor.authorLưu Hoàng Dungen_US
dc.date.accessioned2021-10-08T08:34:25Z-
dc.date.available2021-10-08T08:34:25Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011484-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033156~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62571-
dc.description.abstractLuận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sóc Trăng” với mục tiêu chính là xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ nghèo, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm thu hồi được nợ đúng hạn, bảo toàn nguồn vốn và nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sóc Trăng (NHCSXH) tỉnh Sóc Trăng. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ hồ sơ vay và phỏng vấn trực tiếp khách hàng với cỡ mẫu nghiên cứu là 226 quan sát. Sử dụng mô hình hồi quy nhị phân (binary logistic) để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, kết quả phân tích cho thấy rằng có 05 yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ của hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, có 04 yếu tố là trình độ học vấn, tiền tiết kiệm, thu nhập hộ và số lần tiếp xúc giữa chủ hộ và ngân hàng cùng chiều với khả năng trả nợ, có 01 yếu tố là số người phụ thuộc tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ. Dựa vào kết quả phân tích trên kết hợp với định hướng của NHCSXH tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới, tác giả đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thu hồi nợ của hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Sóc Trăng.en_US
dc.format.medium87 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectBanks and bankingen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sóc Trăngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.