Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62583
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Mai Hoàien_US
dc.contributor.authorDương Nguyễn Thảo Vânen_US
dc.date.accessioned2021-10-14T04:19:34Z-
dc.date.available2021-10-14T04:19:34Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62583-
dc.description.abstractLuận văn sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả để phân tích thực trạng ô nhiễm nguồn nước do nuôi tôm siêu thâm canh và kỹ thuật phỏng vấn sâu để tìm hiểu nguyên nhân tại sao nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện lại không chuyển đổi mô hình nuôi tôm siêu thâm canh theo quyết định 1874. Trên cơ sở đó, dựa vào khung lý thuyết về xây dựng chính sách công và cơ chế hỗ trợ nông nghiệp hướng đến nhà sản xuất, luận văn đề xuất những gợi ý chính sách hỗ trợ chuyển đổi mô hình nuôi tôm siêu thâm canh để tận dụng được những ưu điểm của nuôi tôm siêu thâm canh trong phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nhưng đồng thời phải kiểm soát được ô nhiễm nguồn nước.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThiết kế chính sách côngen_US
dc.subjectChính sách hỗ trợ nông nghiệpen_US
dc.subjectAgricultural support policyen_US
dc.subjectDesign of public policyen_US
dc.titleGợi ý chính sách hỗ trợ chuyển đổi mô hình nuôi tôm siêu thâm canh hướng đến bảo vệ môi trường nước: trường hợp huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mauen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance (by Coursework) = Tài chính công (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.