Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62584
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorTrịnh Thị Mai Phươngen_US
dc.date.accessioned2021-10-14T04:25:57Z-
dc.date.available2021-10-14T04:25:57Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62584-
dc.description.abstractThông tin kế toán là rất cần thiết cho nhà quản trị đề ra các chiến lược và quyết định kinh doanh. Do đó nếu thông tin kế toán sai lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp, Doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Do vậy, một bộ máy kế toán mạnh, sổ sách kế toán rõ ràng, phân tích thấu đáo sẽ giúp cho người điều hành đưa ra các quyết định kinh doanh đạt hiệu quả. Đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Golden Sea” đã hoàn thành mục tiêu là khái quát các khái niệm, lý thuyết liên quan đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp, tiến hành đánh giá vào thực trạng tổ chức công tác kế toán ở Công Ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Golden Sea. Để kiểm chứng vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán tại Công ty cuộc khảo sát đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán được tiến hành. Kết quả phân tích chỉ ra những nguyên nhân chính ảnh hưởng tác động đến công tác tổ chức kế toán tại doanh nghiệp. Đồng thời thông qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại và từ đó giúp công ty thiết lập những mục tiêu đồng bộ và toàn diện từ khâu chứng từ, tài khoản, sổ sách và lập báo cáo tài chính kế toán. Do hạn chế về thời gian, phạm vi giới hạn tại doanh nghiệp nhỏ là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Golden Sea nên đề tài chỉ nghiên cứu về vấn đề tổ chức kế toán. Vấn đề này có thể được nghiên cứu cho các doanh nghiệp khác nhau hoặc mở rộng vấn đề ra mà không chỉ dừng lại ở phạm vi bộ phận kế toán.en_US
dc.format.medium99 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.titleHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Golden Seaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.