Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đoàn Thị Phương Diệpen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Cẩm Vânen_US
dc.date.accessioned2021-10-15T01:54:37Z-
dc.date.available2021-10-15T01:54:37Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011488-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033158~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62589-
dc.description.abstractĐể đánh giá một cách toàn diện về tình hình thực hiện pháp luật ở địa phương, đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật và đảm bảo việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nói chung, tại địa bàn thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận nói riêng tác giả chọn đề tài “Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về xử lý nước thải – Thực tiễn áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận”để nghiên cứu. Luận văn được bố cục thành 3 chương, trong đó: Chương 1: Đề cập khái quát những vấn đề về mặt lý luận đối với pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về xử lý nước thải; cụ thể: Làm rõ khái niệm, vai trò, đặc điểm của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về xử lý nước thải. Chương 2: Đề cập về thực trạng việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, trong đó đã đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật tại địa phương, xác định những nguyên nhân (khách quan và chủ quan) dẫn đến những tồn tại, hạn chế, đặc biệt chú ý đến những nguyên nhân từ các quy định của pháp luật. Chương 3: Trên cơ sở việc đánh giá thực trạng tình hình thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương để đề ra những đề xuất, kiến nghị nhằm đảm bảo việc áp dụng, pháp luật vào thực tiễn được hiệu quả. Kết quả nghiên cứu đề tài này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động và học tập và nguyên cứu về các chủ đề có liên quan. Với những đề xuất, kiến nghị được nêu trong luận văn, có thể là những đóng góp khi xây dựng các nghị định, thông tư sắp tới, nhằm để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn gặp phải liên quan đến pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về xử lý nước thải.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectXử phạt hành chínhen_US
dc.subjectLuật hành chínhen_US
dc.subjectSanctionsen_US
dc.subjectAdministrativeen_US
dc.subjectAdministrative lawen_US
dc.titlePháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về xử lý nước thải-thực tiễn áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuậnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Coursework) = Luật kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.