Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62594
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Danh Khoaen_US
dc.date.accessioned2021-10-15T02:36:08Z-
dc.date.available2021-10-15T02:36:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011516-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033135~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62594-
dc.description.abstractTrong khoảng 10 năm trở lại đây, hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, hoạt động các ngân hàng ngày càng được tiêu chuẩn hóa theo thông lệ chung của quốc tế. Trong đó, đặc biệt là về tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đã được Ngân hàng Nhà nước quy định áp dụng theo tiêu chuẩn của Basel II từ năm 2020. Hệ số CAR quy định về mức vốn tự có an toàn của ngân hàng có tác dụng đảm bảo khả năng chống đỡ những từ rủi ro trong hoạt động của ngân hàng. Từ thực tiễn này, tác giả nhận thấy cần có một nghiên cứu cụ thể để tìm ra “các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam” nhằm dùng làm cơ sở thực tiễn cho nhà quản trị, các nhà quản lý ngân hàng vận dụng. Mặt khác, thời gian qua thì các nghiên cứu về chủ đề này trong nước chưa có chưa được xem xét lại, cập nhật và mở rộng cũng như việc áp dụng kết quả nghiên cứu các nước khác vào điều kiện Việt Nam hiện tại là chưa phù hợp. Luận văn sử dụng dữ liệu của 28 ngân hàng lớn (theo vốn điều lệ) tại Việt Nam lấy trong giai đoạn 2010-2019 (dữ liệu bảng) với phương pháp hồi quy OLS, mô hình REM và FEM và các kiểm định cần thiết để xác định được kết quả nghiên cứu thực nghiệm đáng tin cậy. Dựa trên kết quả của nghiên cứu, tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm quản trị và cải thiện hệ số CAR của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.en_US
dc.format.medium54 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngen_US
dc.subjectVốn ngân hàngen_US
dc.subjectBanks and bankingen_US
dc.subjectBank capitalen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Research) = Tài chính - Ngân hàng (hướng nghiên cứu)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.