Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62615
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hà Văn Sơnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Bằng Giangen_US
dc.date.accessioned2021-10-15T07:41:40Z-
dc.date.available2021-10-15T07:41:40Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011505-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033064~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62615-
dc.description.abstractNăm 2017, tỉnh Bắc Ninh đưa hệ thống Trung tâm Hành chính công các cấpvào hoạt động với kỳ vọng tạo ra bước đột phá mới trong cải cách thủ tục hành chính, thu hút các nguồn lực đầu tư với quyết tâm đưa Bắc Ninh vươn tầm trở thành thành phố thông minh, kiểu mẫu trong toàn quốc. Đến nay, sau một thời gian hoạt động, ngoài ưu điểm rút ngắn được thời gian, giảm bớt thủ tục không cần thiết, người dân vẫn phản ánh còn nhiều rào cản, tồn tại trong quá trình thực hiện các dịch vụ hành chính tại các Trung tâm Hành chính công của tỉnh như công tác tiếp công dân còn hạn chế, nhiều thủ tục hành chính còn phức tạp.Thực tế này đòi hỏi phải có những đánh giá, phân tích cụ thể về sự hài lòng của người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính tại các Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh. Luận văn của tôi tập trung vàophân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở nghiên cứu định tính bằng cách lấy ý kiến chuyên gia để xây dựng mô hình cho nghiên cứu định lượng. Luận văn đã thiết kế các thang đo, kiểm định thang đo và kiểm định mô hình các nhân tố tácđộng đến sự hài lòng của người dân. Tác giả cũng tiến hành phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua phỏng vấn trực tiếp người dân, xây dựng bảng hỏi để thu thập dữ liệu. Trên cơ sở đó, dữ liệu, thông tin thu thập sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS để đánh giá mức độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy, phân tích thống kê mô tả các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công. Từ phân tích các số liệu, thang đo, mô hình nghiên cứu, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công của tỉnh. Đề xuất các phương án cụ thể giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch, chiến lược nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng chính quyền tỉnh Bắc Ninh kiến tạo và phục vụ nhân dân. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.en_US
dc.format.medium107 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityStatistics (by Coursework) = Thống kê (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.