Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62619
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Văn Sĩen_US
dc.contributor.authorNguyễn Minh Hảien_US
dc.date.accessioned2021-10-15T08:09:45Z-
dc.date.available2021-10-15T08:09:45Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011288-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033180~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62619-
dc.description.abstractNam Định là một tỉnh có truyền thống hiếu học từ lâu đời, đất học, hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng đứng tốp đầu cả nước, là một người làm công tác thống kê, sản xuất ra số liệu thống kê, muốn vận dụng những gì mình học, đọc được và từ thực tiễn vào nghiên cứu, nhất là hàng năm có cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư, xem có phản ánh đúng thực tế, thực trạng và những yếu tố nào ảnh hưởng đến giáo dục của tỉnh nhà từ đó chọn đề tài nghiên cứu “Những yếu tố tác động đến trình độ học vấn của dân cư trên địa bàn tỉnh Nam Định qua kết quả của khảo sát mức sống dân cư 2 năm 2016 và 2018” nhằm tìm ra những xu hướng, những yếu tố tác động đến trình độ của học sinh tại tỉnh Nam Định, từ đó có những đánh giá, giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa trong giáo dục hiện nay của tỉnh Nam Định. Mục tiêu xác định, đánh giá những yếu tố nào tác động đến trình độ học vấn của dân cư trên địa bàn tỉnh Nam Định; Dựa trên kết quả nghiên cứu, đưa ra những đánh giá, góp ý một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác giáo dục đào tạo hiện nay của tỉnh Nam Định. Đề tài nghiên cứu sẽ sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng: - Nghiên cứu định tính: Trao đổi với các đơn vị liên quan như sở giáo dục, sở lao động nhằm xác định về trình độ học vấn hiện tại của tỉnh nhà cũng như các yếu tố có thể tác động đến trình độ học vấn. Đánh giá về mặt định tính của các chuyên gia. - Nghiên cứu định lượng: Sử dụng bộ số liệu điều tra mức sống hộ dân cư (VHLSS) 2 năm 2016 và năm 2018 để tiến hành phân tích định lượng các yếu tố tác động đến trình độ học vấn tại 2 năm 2016 và năm 2018. Từ đề tài này sẽ xác định những yếu tố nào tác động đến trình độ học vấn của dân cư trên địa bàn tỉnh, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều, yếu tố nào ít ảnh hưởng, phân tích thống kê ảnh hưởng của từng biến đối với biến cần nghiên cứu từ đó đưa ra mô hình nghiên cứu chung.Từ kết quả nghiên cứu tác giả có cái nhìn khách quan, đánh giá đúng những tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến trình độ học vấn của dân cư trên địa bàn tỉnh Nam Định, giúp cho các cấp, các ngành có cái nhìn đúng đắn về giáo dục tỉnh nhà qua kết quả của cuộc điều tra thống kê “Khảo sát mức sống hộ gia đình”; có cái nhìn khách quan về kết quả của cuộc điều tra do ngành thống kê tổ chức. Đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp cho giáo dục đào tạo tỉnh Nam Định nói riêng và của cả nước nói chung trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.subjectKhía cạnh kinh tếen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectEconomic aspectsen_US
dc.titleNhững yếu tố tác động đến trình độ học vấn của dân cư trên địa bàn tỉnh Nam Định qua kết quả của khảo sát mức sống dân cư 2 năm 2016 và năm 2018en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityStatistics (by Coursework) = Thống kê (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.