Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62621
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quốc Anhen_US
dc.contributor.authorCao Quốc Phongen_US
dc.date.accessioned2021-10-15T08:58:42Z-
dc.date.available2021-10-15T08:58:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010314-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033116~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62621-
dc.description.abstractHoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra là nhiệm vụ hàng đầu của các ngân hàng thương mại (NHTM). Thành công trong quản trị rủi ro tín dụng chính là kiểm soát được rủi ro ở một tỷ lệ tổn thất thấp hơn hoặc bằng tổn thất dự kiến. Hiện nay vấn đề nổi bật mà hệ thống NHTM Việt Nam cũng như các nước đang phát triển phải đối mặt đó chính là tính ổn định của hệ thống ngân hàng trước nguy cơ bùng phát nợ xấu, nợ dưới chuẩn, nợ tiềm ẩn rủi ro. Đến nay, việc giải quyết hậu quả của rủi ro tín dụng đã và vẫn đang là bài toán khó cho các cơ quan chức năng và của cả hệ thống ngân hàng. Đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II – nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam” hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng; phân tích và đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng; nhận diện và đánh giá các rủi ro tín dụng; đánh giá những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng; qua đó đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel II tại BIDV để thấy được những điểm hạn chế và chưa hoàn thiện, từ đó nêu lên các giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng theo các tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel II tại BIDV, giúp ngân hàng phát triển hoàn thiện theo định hướng an toàn – lành mạnh – bền vững.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectBanks and bankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II – Nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.