Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62635
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Tấn Phướcen_US
dc.contributor.authorLê Ngọc Giàuen_US
dc.date.accessioned2021-10-25T07:19:13Z-
dc.date.available2021-10-25T07:19:13Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62635-
dc.description.abstractVới xu thế hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay đã và đang mang lại cho các ngân hàng thương mại (NHTM) trong và ngoài nước nhiều cơ hội phát triển tín dụng nói chung và tín dụng cá nhân nói riêng. Các NHTM trong nước cũng đã có chuyển biến tích cực, chuyển hướng sang chú trọng đển tín dụng cá nhân thay cho tín dụng doanh nghiệp như trước đây trong đó có hệ thống Sacombank. Chính vì những lý do trên tôi đã chọn đề tài: “Phát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tiền Giang” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học của mình. Luận văn sử dụng phương pháp hệ thống, thống kê, phân tích, so sánh, nhằm nêu rõ đặc thù từng giai đoạn khác nhau của tín dụng cá nhân tại Sacombank Tiền Giang. Kết hợp giữa lý luận và thực tế để phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng cá nhân tại Sacombank Tiền Giang. Thông qua việc nghiên cứu luận văn đã chỉ ra được những điểm mạnh và điểm yếu cơ hội và thách thức, những thành tựu đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó học viên đề xuất những giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Sacombank Tiền Giang.en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectKhách hàng cá nhânen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.subjectIndividual customersen_US
dc.titlePhát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.