Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Sĩ Tríen_US
dc.contributor.authorLương Thị Diệu Mỹen_US
dc.date.accessioned2021-10-27T04:05:41Z-
dc.date.available2021-10-27T04:05:41Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62636-
dc.description.abstractLuận văn phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Cchi nhánh Long An. Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết giữa các thành phần chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. Từ kết quả nghiên cứu đạt được, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhằm gia tăng sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Long An.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng bán lẻen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectLòng trung thành của khách hàngen_US
dc.subjectHài lòng khách hàngen_US
dc.subjectRetail bankingen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.subjectCustomer loyaltyen_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.titleMột số giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Long Anen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.