Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62643
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thuen_US
dc.contributor.authorVõ Ngọc Trungen_US
dc.date.accessioned2021-10-31T09:38:06Z-
dc.date.available2021-10-31T09:38:06Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62643-
dc.description.abstractLuận văn của tác giả là đề tài nghiên cứu theo hướng ứng dụng vào thực tiễn liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Vĩnh Tân. Bài nghiên cứu nhằm giúp công ty đánh giá và tìm ra những nguyên nhân cụ thể có tác động đến việc công ty hoạt động không thực sự hiệu quả, xảy ra tình trạng khó tuyển dụng được những nhân sự có chất lượng vào làm việc hoặc tuyển được thì không gắn bó. Các dự án đầu tư như dự án xây dựng trại sau khi ký hợp đồng với đối tác thường xảy ra vấn đề phát sinh thêm chi phí ngoài danh mục, lợi nhuận sau thuế của công ty không đạt được mục tiêu đặt ra của hội đồng quản trị (HĐQT). Từ việc nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng trong công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, sai sót hướng tới đạt được các mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp đã đề ra, bài luận văn của tác giả hướng đến mục tiêu đánh giá, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty. Bằng các phương pháp thu thập dữ liệu, quan sát thực tế và xây dựng bảng câu hỏi tiến hành khảo sát HĐQT, ban lãnh đạo và nhân viên công ty, tác giả phân tích và đánh giá những ưu điểm, hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty từ đó nhận thấy hệ thống kiểm soát nội bộ chưa được áp dụng rõ ràng và đồng bộ tại tất cả các khâu trong công ty. Hiện tại công ty vẫn chưa có bộ phận kiểm soát nội bộ tách biệt, độc lập và đầy đủ chức năng, công tác kiểm soát nội bộ chỉ mới dừng lại ở những thủ tục, quy trình, quy định, nội quy. Từ đó tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Từ các giải pháp được đưa ra tác giả đã xây dựng kế hoạch hành động, lộ trình thực hiện và trình ban lãnh đạo công ty xem xét và phê duyệt thực hiện, góp phần vào việc nâng cao khả năng quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh, cũng như đạt được các mục tiêu mà công ty đã đề ra, phát triển bền vững và ổn định trong tương lai.en_US
dc.format.medium104 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectHệ thống kiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectInternal control systemen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Vĩnh Tânen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.