Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62647
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Mai Thị Hoàng Minhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hồng Gấmen_US
dc.date.accessioned2021-11-01T04:29:29Z-
dc.date.available2021-11-01T04:29:29Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011436-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033063~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62647-
dc.description.abstractQua nghiên cứu, đề tài trình bày cơ sở lý thuyết về thẻ điểm cân bằng khu vực công, một số nghiên cứu có liên quan và các lý thuyết nền làm căn cứ đề xuất mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng PSS của các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh và thang đo nghiên cứu cho các biến nghiên cứu này. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, kết quả nghiên cứu cho thấy, việc áp dụng PSS của các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố sau: cam kết nhà quản lý hàng đầu, văn hóa tổ chức, sự tham gia của nhân viên, chi phí tổ chức. Trong đó, nhân tố cam kết nhà quản lý hàng đầu có tác động mạnh nhất và nhân tố văn hóa tổ chức có tác động yếu nhất. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị liên quan đến từng nhân tố nhằm nâng cao áp dụng PSS của các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh. Cuối cùng, tác giả trình bày những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectCơ quan hành chínhen_US
dc.subjectAdministrative agenciesen_US
dc.subjectQuản lý chất lượng toàn diện trong chính phủen_US
dc.subjectTotal quality management in governmenten_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thẻ điểm khu vực công (PSS) – Nghiên cứu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.