Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62648
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Thúy Hồngen_US
dc.date.accessioned2021-11-01T04:33:58Z-
dc.date.available2021-11-01T04:33:58Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011453-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033080~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62648-
dc.description.abstractTác giả thực hiện đề tài nghiên cứu với 100 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn ba năm 2017, 2018 và 2019, với mục tiêu nghiên cứu tác động của chất lượng báo cáo tài chính và tỷ lệ nợ ngắn hạn đến hiệu quả đầu tư. Dựa trên nghiên cứu từ tác giả Biddle và Hilary (2009) và nghiên cứu của tác giả Verdi (2009) về tác động giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu quả đầu tư tác giả đã hình thành ý tưởng cho nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả kế thừa mô hình nghiên cứu của Gomariz và Ballesta (2014) để có thể phân tích được chất lượng báo cáo tài chính và tỷ lệ nợ ngắn hạn có tác động như thế nào đến hiệu quả đầu tư. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng cho thấy, chất lượng báo cáo tài chính tác động cùng chiều với hiệu quả đầu tư. Hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 tăng cao nếu báo cáo tài chính của công ty có chất lượng cao. Bên cạnh đó, công ty có tỷ lệ nợ ngắn hạn cao thì hiệu quả đầu tư cũng cao.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectFinancial statementsen_US
dc.subjectĐầu tưen_US
dc.subjectInvestmentsen_US
dc.titleTác động của chất lượng báo cáo tài chính và tỷ lệ nợ ngắn hạn đến hiệu quả đầu tư – Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nộien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.